Medlemsinformation

Vill du bli aktiv medlem?

 

 

Medlemsavgiften är 200:- per år.

Verksamhetsavgiften är 400:- per termin.

 

Namn, adress, personnummer samt gärna mejl och telefonnummer tillhörande

den nya medlemmen ska meddelas till styrelsen genom

 

E-post:

kvt@kvartersteatern.se

 

eller

 

Post:

Jättastigen 4, 305 71 Haverdal

 

OBS! Anmälan till teatergrupp (efter bekräftelse, viljeförklaring) är bindande.

 

Vill du bli stödmedlem?

Medlemsavgiften är 200:- per år.

 

Namn, adress, personnummer samt gärna mejl och telefon tillhörande den nya medlemmen

ska meddelas till styrelsen genom:

 

E-post:

kvt@kvartersteatern.se

 

eller

 

Post:

Jättastigen 4, 305 71 Haverdal

 

Hur betalar man?

Bankgiro 5566-3579

Swish 123 120 65 56

 

Var befinner vi oss?

I ABF-lokalen på Stålverksgatan 1

 

Vilka betalar medlemsavgift?

Samtliga medlemmar, både aktiva och passiva, dvs. alla som deltar i

någon kurs hos oss, alla som anmäler sig till kurs oavsett om man

fullföljer kursen eller ej, alla som står som stödmedlemmar i vårt medlemsregister.

 

Vilka betalar verksamhetsavgift?

Alla aktiva medlemmar, dvs. alla som deltar i någon kurs hos oss, alla som

anmält sig till kurs, oavsett om man fullföljer kursen eller ej.

 

Finns det undantag?

*Om det föreligger särskilda omständigheter som gör att man hoppar

av en kurs, som man inte kunnat förutse när man anmälde sig

(ex. att en närstående blir sjuk etc.).

 

*Om man har ekonomiska svårigheter och ber styrelsen om dispens.

 

*Om man är ledare betalar man inte verksamhetsavgift, endast medlemsavgift.

 

*Om man är tre medlemmar (barn) från samma familj får man familjerabatt.

 

Vad händer om man inte betalar?

Man får en påminnelse med påminnelseavgift om 20 kr.

Utelämnad betalning räknas inte som avanmälan.

 

Varför är vi envisa med avgifterna?

*Föreningen får inga bidrag.

 

*Ingen anställd sköter den omfattande administrationen,

styrelsen och ledarna gör precis allting obetalt på sin fritid.

 

*Medlemsregistret uppdaterades för första gången på många år 2015

och det är viktigt att det är korrekt.

 

*Vi är redovisningsskyldiga gentemot ABF och ATF.

Copyright @ All Rights Reserved