Medlemsinformation

Vill du bli aktiv medlem?

 

 

Medlemsavgiften är 200:- per år.

Verksamhetsavgiften är 400:- per termin.

 

Namn, adress, personnummer samt gärna mejl och telefonnummer tillhörande

den nya medlemmen ska meddelas till styrelsen genom

 

E-post:

kvt@kvartersteatern.se

 

eller

 

Post:

Skogsvägen 5, 305 64 Gullbrandstorp

 

Vill du bli stödmedlem?

Medlemsavgiften är 200:- per år.

 

Namn, adress, personnummer samt gärna mejl och telefon tillhörande den nya medlemmen

ska meddelas till styrelsen genom:

 

E-post:

kvt@kvartersteatern.se

 

eller

 

Post:

Skogsvägen 5, 305 64 Gullbrandstorp

 

Hur betalar man?

Bankgiro 5566-3579

Swish 123 120 65 56

 

Var befinner vi oss?

I ABF-lokalen på Nässjögatan 10

 

Vilka betalar medlemsavgift?

Samtliga medlemmar, både aktiva och passiva, dvs. alla som deltar i

någon kurs hos oss, alla som anmäler sig till kurs oavsett om man

fullföljer kursen eller ej, alla som står som stödmedlemmar i vårt medlemsregister.

 

Vilka betalar verksamhetsavgift?

Alla aktiva medlemmar, dvs. alla som deltar i någon kurs hos oss, alla som

anmält sig till kurs, oavsett om man fullföljer kursen eller ej.

 

Finns det undantag?

*Om man har ekonomiska svårigheter och ber styrelsen om dispens.

 

*Om man är ledare betalar man inte verksamhetsavgift, endast medlemsavgift.

 

Vad händer om man inte betalar?

Man får en påminnelse med påminnelseavgift om 20 kr.

Utelämnad betalning räknas inte som avanmälan.

 

Copyright @ All Rights Reserved