Vill du bli aktiv medlem?


Medlemsavgiften är 200:- per år.

Verksamhetsavgiften är 100:- per termin eller 200:- per år


Namn, adress, personnummer samt gärna mejl och telefonnummer tillhörande

den nya medlemmen ska meddelas till styrelsen genom


E-post:

kvt@kvartersteatern.se


eller


Post- och besöksadress:

ABF, Martin Extor, Nässjögatan 10, 302 48 Halmstad


Vill du bli stödmedlem?

Medlemsavgiften är 200:- per år.


Namn, adress, personnummer samt gärna mejl och telefon tillhörande den nya medlemmen

ska meddelas till styrelsen genom:


Hur betalar man?

Bankgiro 5566-3579

Swish 123 120 65 56


Var befinner vi oss?

I ABF-lokalen på Nässjögatan 10


Vilka betalar medlemsavgift?

Samtliga medlemmar, både aktiva och passiva, dvs. alla som deltar i

någon kurs hos oss, alla som anmäler sig till kurs oavsett om man

fullföljer kursen eller ej, alla som står som stödmedlemmar i vårt medlemsregister.


Vilka betalar verksamhetsavgift?

Alla aktiva medlemmar, dvs. alla som deltar i någon kurs hos oss, alla som

anmält sig till kurs, oavsett om man fullföljer kursen eller ej.