Historia

Halmstads Kvartersteater genom tidernaDe första åren


Kvartersteatern startade som ett projekt på Andersberg 1985 och utvecklades till att innehålla även Vallås bostadsområde 1986.

Fr.o.m. 1987 anslog Kulturnämnden i Halmstads kommun ett årligt fast bidrag till Hallands Bildningsförbund som fick i uppgift att anställa teaterpedagoger och utveckla verksamheten.


1991 bildades Vallås Kultur- och Teaterförening respektive Andersbergs Kvartersteater, varav den senare bl.a. satte upp Roald Dahls klassiska berättelse Calle och chokladfabriken 1993.


Under 1990-talet fick de båda föreningarna sina egna fasta teaterlokaler. Den första pjäsen som framfördes i den nya lokalen på Andersberg var Mumintrollens Jul 1994.


Verksamhet på Andersberg och Vallås


Två år senare, 1996, ändrade Andersbergs Kvartersteater namn till Halmstads Kvartersteater och omfattade därigenom en samordnad verksamhet, både på Andersberg och på Vallås.

Föreningens verksamhet kom successivt att breddas och innefatta även barn- och teaterkursgrupper.


En viktig milstolpe i Kvartersteaterns historia var musikteatern Skuggorna vid träbron; en föreställning med manus och musik av Monika Häägg, baserad på Zenia Larssons bok om upplevelserna från ghettot i Lodz under andra världskriget.


Bland andra uppmärksammade föreställningar märks En fröjdefull jul av den engelske dramatikern Alan Ayckbourn, på Andersberg julen 1996, och det stora tältprojektet på Vallås 1998, Odens öga.


Åren efter millennieskiftet förlorade Kvartersteatern sina fasta teaterlokaler på Vallås och Andersberg, även om viss gruppverksamhet kvarstod i bostadsområdena.


Den sista pjäsen som spelades i teaterlokalen på Andersberg var Pojken, av Thomas Tidholm, våren 2002.


Åren på Kulturhuset


Den 1 juli 2000 blev Kvartersteatern själv huvudman för verksamheten och det årliga bidraget från Kulturnämnden riktades direkt till föreningen.


Från och med hösten 2000 och fram till mars 2012 hade Kvartersteatern ett uppdrag från Halmstads kommun att ansvara för amatörteaterverksamheten på Kulturhuset i Folkparken. Genom flytten och det större anslaget ökade antalet medlemmar och grupper inom föreningens verksamhet snabbt.


De första åren på Kulturhuset gjordes bl.a. nya uppsättningar av två av föreningens 90-talssuccéer; Skuggorna vid träbron (hösten 2002) och En fröjdefull jul (julen 2003).


Två somrar i rad spelade Kvartersteatern även den lokalhistoriska föreställningen Christian IV:s gästabud på borggården på Halmstads slott.


Våren 2008 fick föreningen en ny stor publiksuccé med I afton dans – ett nyskrivet lustspel om Folkparken i Halmstad.

Under verksamhetsåret 2010-11 spelades t.ex. barnpjäsen Sivans skogskök, dramacollaget Mod (med manus av fyra framstående svenska dramatiker), samt musikteaterföreställningen Sommaren’69.

Stålverksgatan 


Halmstads Kvartersteater bosatte sig år 2012 i ABF:s lokaler på Stålverksgatan i hamnen. Föreningen har kvar rekvisitaförråd och kontor på kulturhuset i Folkparken. 

Sommaren 2012 spelades, i samarbete med Hallands Konstmuseum, friluftsföreställningen Solbarnet i fårhagen intill Hallandsgården på Galgberget.


Under två år pågick den renodlade ungdomsverksamheten TreNollTvå, på uppdrag av Halmstads kommun. Detta drama- och teaterprojekt resulterade i två stora föreställningar, Det var bättre förr(?) (2012) och Jag spelar min roll (2013), på Kulturhuset.


Fr.o.m. 2014 står föreningen, för första gången sedan 1987, helt utan kommunalt stöd, men har som sin fasta målsättning att ändå fortsätta driva verksamheten vidare på egen hand.

Under sommaren 2014 spelades Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta som friluftsteater på Laxön, och föreningen medverkade med 21 gram atombomb på Amatörteaterns riksförbund (ATR):s teaterfestival Ung Scen Öst i Linköping 2015.

Sedan ett antal år tillbaka genomför Halmstads Kvartersteater omåttligt populära Sägenvandringar på Galgberget varje höst, i samarbete med Hallands Konstmuseum.

Halmstads Kvartersteater har under 2015 tagit steget ut på den internationella teaterscenen genom demokratiprojekt i Georgien och Armenien tillsammans med andra arbetarteatrar i Sverige genom Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), där föreningens ordförande Emelie Olsson är styrelseledamot. Halmstads Kvartersteater hoppas på att kunna fortsätta medverka i nationella och internationella sammanhang framöver.


Läs även:


Copyright @ All Rights Reserved